Năng lực
#
1.000
++

Dự án triển khai

Cán bộ nhân viên

400
++

30+ Kỹ sư thiết kế

Năng lực sản xuất

70
++ Tỷ VNĐ/tháng
Tỷ VNĐ/tháng

Nhà máy

25.000
m2

02 nhà máy
03 phân xưởng

Dây chuyền sản xuất

04

03 dây chuyền chính
01 dây chuyền dự phòng

Chat với chúng tôi