Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh HCMC

Khách hàng: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sản phẩm: Form, tủ MSB, DB, Vỏ MBA

Thời gian: 01/2021

Địa điểm: Phổ Quang, P.2, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hạng mục:

Chat với chúng tôi