Giàn khoan BK-20 mỏ Bạch Hổ

Khách hàng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro

Sản phẩm: Tủ điện MCC Tủ điện DPs

Thời gian:

Địa điểm: Mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu

Hạng mục: Hệ thống Điện

Chat với chúng tôi