Khai thác và chế biến muối mỏ NongBok

Khách hàng: Tập đoàn hóa chất Việt Nam Vinachem

Sản phẩm: Tủ điện blokset

Thời gian:

Địa điểm: Nongbok District, Lào

Hạng mục: Hệ thống Điện

Chat với chúng tôi