nhà khách La Thành

Khách hàng: công ty TNHH MTV xây lắp kỹ thuật điện cơ Mạnh Tín

Sản phẩm: tủ DB

Thời gian:

Địa điểm: Nhà khách La Thành-số 281 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Hạng mục:

Chat với chúng tôi