Nhà máy Coca Cola

Khách hàng: Công ty TNHH Cambodia Beverages

Sản phẩm: Tủ điện phân phối MSB

Thời gian:

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục: Tủ điện sản xuất

Chat với chúng tôi