Nhà máy điện gió Hồng Phong 1

Khách hàng: THT

Sản phẩm: Tủ MSB, MDB

Thời gian: 01/2021

Địa điểm: Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận

Hạng mục:

Chat với chúng tôi