nhà máy Leo Electronics

Khách hàng: Công ty Kuriahara Việt Nam

Sản phẩm: tủ MSB, DB

Thời gian:

Địa điểm: khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Hạng mục:

Chat với chúng tôi