Nhà Máy Luyện Cán Thép Nghi Sơn

Khách hàng: Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn

Sản phẩm: Tủ PIX24kV

Thời gian: Tháng 08/2020

Địa điểm: KLH Gang Thép nghi Sơn, KKT Nghi Sơn, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Hạng mục:

Chat với chúng tôi