nhà máy Maeda Kosen

Khách hàng: Takasago Việt Nam

Sản phẩm: tủ MSB, DB

Thời gian:

Địa điểm: Khu công nghiệp Đại Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du, Băc Ninh

Hạng mục:

Chat với chúng tôi