nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Khách hàng: Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Sản phẩm: tủ MSB, DB

Thời gian:

Địa điểm: xã Hải Hà, Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Hà Tĩnh

Hạng mục:

Chat với chúng tôi