Siam GS Battery Factory

Khách hàng: Siam GS Battery Co., Ltd.

Sản phẩm: Hệ thống tủ hạ thế cấp nguồn và phân phối

Thời gian:

Địa điểm: KCN Thilawa, Yangon, Myanmar

Hạng mục: Sản phẩm sản xuất

Chat với chúng tôi