Vedana Resort Ninh Bình

Khách hàng: Hawee Cơ điện

Sản phẩm: Tủ MSB, MDB, DB, OD, sino

Thời gian: 12/2020

Địa điểm: Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Hạng mục:

Chat với chúng tôi