Vinpearl Village Nha Trang

Khách hàng: VINCOM

Sản phẩm: Tủ MDB, OD, DB, Module

Thời gian: 11/2020

Địa điểm: Đảo hòn tre, phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Hạng mục:

Chat với chúng tôi