Coca Cola Factory

Khách hàng: Cambodia Beverages Company Ltd.

Sản phẩm: Main distribution switchboards

Thời gian:

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục: Production switchboard

Chat với chúng tôi