Cùng chung tầm nhìn và sứ mệnh đưa các sản phẩm chất lượng Quốc tế mang thương hiệu Việt đến với Thế giới, Công ty Cổ phần Hawee Sản xuất và Thương mại và ITSJ Group đã ký hợp tác tác chiến lược trong mảng sản xuất thiết bị cơ điện và cơ khí chính xác. Sự bổ trợ về năng lực sản xuất, nhân sự và kinh nghiệm giữa 2 bên là tiền đề vững chắc để chúng tôi tự hào đem đến cho khách hàng những giải pháp tổng thể tối ưu nhất về Chất lượng – Tiến độ - Dịch vụ.
Strategic partner
Chat với chúng tôi