Tags: Tủ mạng

Tủ Rack

Tủ Rack là giải pháp được dùng để chứa các thiết bị IT, mạng... cho các hệ thống máy chủ trong các trung tâm dữ...

Đầu trang